יישום סבב חתימות בחברת לאומי קארד

יישום של מערכת סבב חתימות שהושלם בימים אלו בחברת לאומי קארד.

סבב חתימות הינו יישום מורכב הלוקח בחשבון רמות הרשאה שונות, נוהלי עבודה, אבטחת מידע, ניהול תרשים זרימה של תהליכי העבודה ועוד.
במודול החדש ניתן להגדיר את המסמכים הנדרשים לעבור סבב חתימות (לדוגמא – דרישות רכש, הזמנות, דיווחי אספקה ואישורי תשלום) וניתן להגדיר מספר סבבי חתימה אשר אינם בהכרח קשורים אחד לשני, על פי הגדרת פרמטרים.

המודול מאפשר:

  • הצגת רשימת מסמכים הממתינים לחתימה
  • הצגה של "מיקום" המסמך הממתין לחתימה
  • הוצאת דוחות חריגים
  • ניהול מחליפים (עקב יציאות לחופשה וכדומה) והחלפתם באופן אוטומטי בטווח תאריכים ידוע
  • ניהול מספר רמות – כאשר מספיק אדם אחד מכל רמה לאישור המסמך – על מנת להחיש את תהליך האישור.
  • כל משתמש יכול לשלוף את המסמכים הממתינים לאישורו, לצפות בהם לאשרר אותם או לדחות.