שינוי בסיס מדד המחירים לצרכן לשנת 2017 בתוכנת FinPro

בסיס המדד לשנת 2017  השתנה והוא מעודכן מעתה ביחס לממוצע שנת 2016.

לפני שמעדכנים את המדד לחודש ינואר 2017, יש להפעיל תחילה את התוכנית קליטת בסיסי מדד ולהקיש נתונים כדלקמן:
קוד מדד: 50
שנת התחלה לבסיס חדש : 2017.
היחס בין שנת בסיס חדשה לשנה קודמת: 0.989.
רק לאחר שמירת הנתון ניתן להקיש את מדד ינואר 2017 שערכו 99.8 .

 

 

 

 

 

 

Top