בסיס המדד לשנת 2017  השתנה והוא מעודכן מעתה ביחס לממוצע שנת 2016.

לפני שמעדכנים את המדד לחודש ינואר 2017, יש להפעיל תחילה את התוכנית קליטת בסיסי מדד ולהקיש נתונים כדלקמן:
קוד מדד: 50
שנת התחלה לבסיס חדש : 2017.
היחס בין שנת בסיס חדשה לשנה קודמת: 0.989.
רק לאחר שמירת הנתון ניתן להקיש את מדד ינואר 2017 שערכו 99.8 .

 

צפו בפתרונות נוספים