לקהל לקוחותנו,
באתר רשות המיסים פורסמה ההודעה הבאה:
י"ג ניסן תשע"ח
29 מרץ 2018

​לבקשת הלשכות המקצועיות, לשכת רואי החשבון ולשכת יועצי המס, החליט מר ערן יעקב, מנהל רשות המסים, לדחות את מועדי הדיווח התקופתיים למע"מ, מס הכנסה מקדמות ולניכויים, החלים בחודש אפריל 2018, כדלהלן:

  1. המועד האחרון לדיווח ותשלום של הדוחות התקופתיים למע"מ ולמקדמות מס הכנסה, אשר חל ביום א' 15.4.18 יידחה ליום ב' 16.4.18.
  2. מועד הדיווח התקופתי בניכויים, ישאר כקבוע בחוק ביום ב' 16.4.18.
  3. מועד הדיווח התקופתי המפורט למע"מ, ישאר כקבוע בחוק ביום 23.4.18.
  4. דיווח הדוחות התקופתיים כאמור (מע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים) באמצעים המקוונים, קרי, באינטרנט ו/או בשע"מ וישולמו עד לתאריך 23.4.18 בשעה 18.00, יחשבו כדיווחים שנעשו במועד.
לידיעתכם.