לקהל לקוחותינו,

מתחילת השנה ניתן לבצע יבוא ע"י אתר שער עולמי ואת המע"מ יש לדווח כרשומון יבוא לכל דבר.

בטופס הצהרת היבוא של אגף המכס לא מופיע מספר רשומון אלא מספר הצהרה ארוך מאוד שאינו מתאים לדוח מע"מ .

באותו טופס יש שדה בשם מספר הצהרה לדיווח מע"מ שנועד לדיווח המע"מ.

יש להקיש את הערך שמופיע בו בשדה אסמכתא-2/אסמכתא חיצונית בפקודה או במסמך במקום מספר הרשומון.

 

צפו במערכת חשבונית דיגיטלית

צפו בפתרונות נוספים